POTULICE, ŚLESIN I OKOLICE
HISTORIA DOTĄD NIEZNANA

AKTUALNOŚCI

Prymicja pierwszego księdza w historii pochodzącego z Potulic

2014-05-26 12:09:44, komentarzy: 0

 

 

 

 

 

 

Ks. Piotr Janas25 maja 2014 roku odbyła się prymicja, urodzonego w 1987 roku, księdza Piotra Janasa z Towarzystwa Chrystusowego  dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Jest on pierwszym kapłanem w historii, pochodzącym z Potulic. Mszę prymicyjną ks. Piotr odprawił w rodzinnej miejscowości, w kościele pw. Zwiastowania NMP. Pięć dni wcześniej ks. Piotr Janas otrzymał w Poznaniu święcenia kapłańskie. Na tę doniosłą ceremonię udała się autobusem około pięćdziesięcioosobowa wycieczka z Potulic. Niektóre osoby dojechały prywatnymi samochodami. Święcenia rozpoczęły się o godz. 10.00 w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej. Przybyli na nią chrystusowcy z kraju i zza granicy na czele z Przełożonym Generalnym ks. Ryszardem Głowackim TChr i całym Zarządem. Święceń udzielił biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej Damian Bryl. Wraz z Piotrem Janasem świecenia otrzymali dwaj inni diakoni. Dzień po święceniach, 21 maja o godzinie 17:00, neoprezbiterzy odprawili mszę świętą prymicyjną w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Janas. Z dopiero wyświęconymi kapłanami nabożeństwo sprawowali księża chrystusowcy z całego świata. Homilię wygłosił ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny. Jeszcze wcześniej jako ksiądz diakon Piotr Janas z Towarzystwa Chrystusowego, 24 lutego 2014 roku zdał egzamin z teologii (tzw. Ex Uniwersa), który był sprawdzianem z sześciu lat formacji intelektualnej i obronił pracę magisterską „Fundacja i rozwój struktur Domu Macierzystego Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach w latach 1932-1939”. Promotorem tej pracy był ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel TChr, który uprzednio dwa lata był proboszczem w Potulicach. Ks. Piotr Janas zanim stanął na kapłańskim szlaku odbył długą i trudną drogę. Przez wiele lat był ministrantem w potulickiej parafii. Ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Potem łącznie z nowicjatem było to jeszcze siedem lat wytężonej i wytrwałej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość prymicji w Potulicach, zaplanowana w miejscowym kościele na godzinę 11:00, rozpoczęła się już znacznie wcześniej. Przed blokiem przy ul. Szkolnej 3, w którym mieszkają rodzice nowego kapłana, już od godziny 10:08 kościelne pieśni wykonywała orkiestra Zespołu Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią. Nad wejściem do bloku umieszczony był napis: „WITAMY CIĘ, SYNU - KAPŁANIE". Na pierwszym piętrze, na zewnątrz balkonu mieszkania rodziców księdza, który przystrojono białymi kwiatami, na białym tle materiału widniał portret Jezusa. Przed blokiem zebrała się rodzina, liczni księża z proboszczem z Potulic ks. Ryszardem Czajką i byłym proboszczem ks. prof. Wojciechem Neclem oraz miejscowi mieszkańcy. O godz. 10:35 ks. Piotr Janas, wraz rodzicami –  Bendyktem i Jadwigą oraz najbliższą rodziną wyszedł z budynku. Przy dźwiękach wspomnianej orkiestry ruszył pochód w stronę kościoła. Ksiądz Janas szedł w asyście dziewczynek i chłopców. Pochód prowadził samochód potulickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przed kościołem, na filarach widniał napis: „WITAMY KSIĘDZA PRYMICJANTA". Przed udaniem się na mszę ks. Piotr Janas skierował się do tablicy upamiętniającej długoletniego proboszcza parafii w Potulicach – ks. Bogdna Krysińskiego, gdzie oddał mu hołd i złożył kwiaty. O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza prymicyjna, która trwała blisko trzy godziny. Odświętnie udekorowany kościół przywitał przybyłych, wśród których byli m.in. diakoni Towarzystwa Chrystusowego z Niemiec, Ukrainy i Brazylii, nauczyciele miejscowej szkoły z dyrektorem Jackiem Kiersznickim oraz nauczyciele i koledzy z nakielskiej szkoły. Przyjechał nawet ksiądz z USA.  Nowego kapłana witał napis z białych liter na niebieskim tle, który zlokalizowano nad ołtarzem. Jego treść brzmiała: „PANIE TO TY NA MNIE SPOJRZAŁEŚ". Podczas kazania Wikariusz Generalny Zgromadzenia Chrystusowców, ks. Bogusław Burgat, przypomniał m.in. drogę ks. Janasa do kapłaństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec mszy świętej każdy z obecnych został pobłogosławiony przez księdza-prymicjanta poprzez włożenie rąk. Ks. Piotr Janas, którego twarzy przez praktycznie cały czas nie opuszczał uśmiech, pod koniec mszy  otrzymał  od mieszkańców parafii  zestaw tzw. „małego księdza". Mieszkańcy bloku, w którym mieszkał nowy kapłan, wykazali się oryginalnością. Zenon Greinert w ich imieniu napisał składający się z 10 zwrotek wiersz, który sam odczytał. Na twarz wielu zebranych dało się odczytać wzruszenie, którego nie krył również ks. Janas, mówiąc, że nie spodziewał się, iż w ten sposób może otrzymać życzenia. Treść wiersza była następująca:  

 

„Sąsiedzie Piotrze z ulicy Szkolnej

Już jako księdza witamy Ciebie,

Lata nauki długie, mozolne

W swej wytrwałości zdołałeś przebiec.

 

Przedtem dla Boga się poświęcałeś

Jako ministrant Jemu służyłeś,

I pracowałeś na Jego chwałę

Dostałeś w zamian potrzebną siłę.

 

Z księdzem Wojciechem rozmowy Twoje

Jan Maria Vianney wspierał też w planach,

Cel zobaczyłeś z nieba spokojem

A Jezus ujrzał w Tobie kapłana.

 

Ksiądz proboszcz Ryszard duchową pomoc

Stale udzielał w słabości chwilach,

Mama i tata przecież wiadomo

Dumy rozpiera ich teraz mila.

 

Zostałeś pierwszym księdzem z Potulic

W parafii dziejach się zapisałeś,

Niech Matka Boska zawsze Cię tuli

I zsyła tylko problemy małe.

 

Trudne wyzwania czekają co dzień

Wsparcie odnajdziesz jednak w Jezusie,

I w samotności największym chłodzie

Nie przyjdą myśli, aby gdzieś uciec.

 

Już prymicyjną mszę odprawiłeś

Która wypadła udanie całkiem,

Nie wszystko później może być miłe

Pokonasz jednak przeszkody miałkie.

 

Z wiersza innego cytat na koniec

Który stworzyłem dawno, przed laty,

Kiedy pomogły mi Boga dłonie

Uciekły wtedy duchowe straty:

 

„Nadzieję dała z cierni korona,

Która Jezusa okryła bólem,

On krzyżem przejął czuły patronat

Wiarę zaszczepił na ziemską kulę”.

 

Niechaj umacnia się Twoja wiara

Niech Cię prowadzą Chrystusa słowa,

Nie musisz wielkich uczynić starań

Lecz za opiekę zawsze dziękować".

 

 

 

 

 

 

Życzenia składali również m.in. nauczyciele szkoły w Potulicach, poprzez dyrektora Jacka Kiersznickiego i miejscowa mieszkanka pani Lach. Ks. Piotr Janas długo dziękował, nie tylko za nie. Dziękował za organizacyjne przygotowania tej doniosłej uroczystości. Nadmienię, że wielki udział w nich miało jego rodzeństwo: dwie siostry i brat. Wyrazy podziękowań kierował do wszystkich, których spotkał na drodze swojego życia. Jako swoje przewodnie motto w kapłańskiej posłudze ks. Piotr Janas wybrał słowa pochodzącego od św. Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Na pamiątkowych obrazkach prymicyjnych, które otrzymali wszyscy obecni na sprawowanym przez niego nabożeństwie, zawarł też zdanie: „Boże, błogosław kochanym Rodzicom, Siostrom, Bratu, całej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim tym, których spotkałem na swojej drodze, spośród których wyszedłem i do których zechcesz mnie posłać”. Na koniec mszy ksiądz-prymicjant udał się do krypty, gdzie skierował się do grobu hr. Anieli Potulickiej. 25 maja 2014 roku długo dla wielu mieszkańców Potulic pozostanie dniem niezapomnianym. Ks. Piotra czeka najpierw krótki odpoczynek, po którym rozpocznie się jego kapłański szlak. Jego przełożeni uznali, że początek niełatwej drogi pierwszy potulicki kapłan będzie miał w nadmorskim Władysławowie.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW