POTULICE, ŚLESIN I OKOLICE
HISTORIA DOTĄD NIEZNANA

HISTORIA

Z 1927 roku

2014-03-05 11:38:07, komentarzy: 0

5 marca 1927 roku zapadała ważna decyzja dla nauczyciela szkoły w Gorzeniu – Józefa Kasprzaka. Pozwolono wyciąć mu drzewa znajdujące się przy szkolnym polu, ponieważ „uszczuplały wydajność” roli – jak uzasadniono. Nauczyciel mógł wyciąć co drugie drzewo. Usunięcia drzew miał dokonać samodzielnie, a za wykonanie tej pracy otrzymać... wszystkie gałęzie. Kasprzak został zobowiązany, żeby drzewo zostało zużyte na opał do klasy. Drzewo miało zostać ułożone na podwórzu szkoły, a jego porąbanie miało nastąpić na zarządzenie sołtysa na koszt kasy gminnej. Nauczycielowi polecono, aby za wycięte drzewa, posadził nowe. Sprawa nie przebiegła bezproblemowo, bo jedna osoba złożyła na nauczyciela donos do Kuratorium w Poznaniu. Zarzucała Kasprzakowi „sfałszowanie kwitów” i zmuszanie innych do podpisania fałszywych nazwisk osób, które dokonały wycinki drzew. Ponadto zarzucała mu znieważenie sołtysa. Wszystkie zarzuty okazały się bezpodstawne. 10 maja nauczyciel w wyjaśnieniu do Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Bydgoszczy napisał: „I. Krótko po przybyciu na posadę w Gorzeniu zlecił mi tutejszy skarbnik kasy szkolnej zestawienie rachunku szkolnego na rok 1925. Zachodziły tam bowiem w kwitach błędy rachunkowe, które sprostowałem czerwonym ołówkiem w obecności skarbnika. Tenże nie posiadając dostatecznych wiadomości rachunkowych nie zrozumiał celu poprawki i uważał się powyższem skrzywdzony. Sprawa została przedłożona R. Sz. M.powtórnie wpłynęły zażalenia ze strony ..., na co ponownie i szczegółowo badano kwity i książkę kasową z wynikiem powyżej podanym. II. Na ostatniem posiedzeniu R. Sz. M. poruszono także i kwestję zmuszenia do fałszowania nazwisk na kwitach. Po sprawdzeniu ogólnie żądano, aby p. ... obelgę odwołał, gdy ten na to się nie godził, zaprotokułowano, iż tenże winien wnieść o sądowne rozstrzygnięcie, na które czekam ze spokojem, lecz do dziś daremnie. III. Zarzut ścięcia drzew polega na prawdzie. Nadmieniam jednakże, iż na ścinanie drzew otrzymałem zgodnie z radą gminną i R. Sz. M. pisemne i policyjne zezwolenie. IV. Co do ostatniego zarzutu znieważenia sołectwa zeznaję, że wina polega po mej jako i po p. sołtysa stronie. Sołtys, uważając mnie widocznie za swego pachołka, pozwalał sobie rozmaite urzędowe pisma czynić na po prostu nieodpowiednich świstkach, które zresztą i Pan Inspektor na konferencji w Gorzeniu 26.II. br widział i przyznał, że sołtys do tego nie jest kompetentny. Moja godność nauczyciela nie pozwoliła na sprawę tą milczeć i zwróciłem p. sołtysowi na posiedzeniu gminnem słusznie w cokolwiek ostry sposób uwagę, iż pisma urzędowe powinny być w należyty sposób i na odpowiednim papierze załatwione. Co, do osoby p. ... zaznaczam, iż jest to człowiek, który ustawicznie w R. Sz. M. warcholi (...)”. 20 maja Rada Szkolna Miejscowa uznała również, że nauczyciel Kasprzak nie działał dla własnej korzyści. 11 kwietnia wybrano jednogłośnie Władysława Ciaciucha na delegata do Rady Szkolnej w Występie, a na zastępcę Romana Burzyńskiego. Do Wydziału Powiatowego wysłano wniosek w sprawie dróg: z Gorzenia do stacji kolejowej Ślesin i z Występu do Łochowic (przez Potulice i Gorzeń). 22 kwietnia, po uprzednio przeprowadzonych wyborach w poszczególnych wsiach, wprowadzono w urząd Radę Szkolną Miejscową w Gorzeniu. Rada działała w składzie: Stefan Radzimiński (dyrektor Administracji Majętności Potulice), Józef Kasprzak (Gorzeń – nauczyciel), Karol Kolebacz (Gorzeń – rolnik), Władysław Ciaciuch (Gorzeń – rolnik), Julian Przemorski (Gorzeń – sołtys), Jan Jendykiewicz (Piętacz-Kaźmierowo), Józef Górnikiewicz (Potulice). Ich zastępcami byli: Roman Burzyński (Gorzeń – rolnik), Walenty Kubiak (Gorzeń), Stanisław Wawrzyniak (Niedola), Władysław Migawa (Potulice). W maju rozpoczął się remont szkoły w Gorzeniu. 29 maja nauczyciel Kasprzak napisał do powiatowych władz szkolnych, że z powodu „silnych deszczów” nie jest w stanie prowadzić zajęć lekcyjnych. Dopiero 20 czerwca, gdy wykończono sufit, zajęcia zostały wznowione. Dziesięć dni później dzieci z oddziałów III i IV udały się z nauczycielem Kasprzakiem na wycieczkę do Torunia. Trzy dni przed planowanym wyjazdem zgłosiło się 30 chętnych dzieci. Wyjazd odbył się pociągiem ze stacji w Ślesinie o godz. 05:30. Powrót z Torunia zaplanowano tym samym środkiem lokomocji o godz. 18:06. 1 lipca kolejna grupa uczniów szkoły w Gorzeniu została zwolniona z obowiązku nauki. Wśród 10 uczniów rocznika 1913 najlepsze oceny (same jedynki) miała Anna Müllert z Potulic, córka Wiktorii, wdowy po maszyniście. „I. uczennica w IV. oddz.” – odnotował nauczyciel Kasprzak. 26 lipca z dniem 1 września Florian Wichłacz z Bydgoszczy, kandydat stanu nauczycielskiego, został mianowany tymczasowo drugim nauczycielem szkoły powszechnej w Gorzeniu. Decyzję jednak zmieniono, bo od 1 września drugim nauczycielem w Gorzeniu mianowano, kandydata stanu nauczycielskiego ze Żnina, Stanisława Maciejewskiego, który jednocześnie był delegowany do pracy w szkole św. Trójcy Bydgoszcz-miasto. W 1927 roku nauczyciel Kasprzak pisał raporty do Powiatowego Inspektoratu Szkolnego o obchodzonych uroczystościach o charakterze patriotycznym. We wcześniejszych latach tego nie było, więc pewnie taki był nakaz władz zwierzchnich. Przebieg uroczystości z okazji dziewiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyglądał następująco: „Ciebie Boże chwalimy” (pieśń), wykład nauczyciela, odśpiewanie „Boże coś Polskę” i „Roty”. Dopołudniowe obchody zakończyło odmówienie „pacierza z prośbą o łaski Boże dla Ojczyzny”. Wieczorem dla dzieci uczęszczających do szkoły powszechnej w Gorzeniu wystawiono przedstawienie amatorskie. W zamku hr. Anieli Potulickiej aktorzy-amatorzy odegrali trzy sztuki: „Zmartwychwstanie Polski”, „Polska już wolna” i „Śmierć św. Stanisław Kostki” (żywy obraz). W 1927 roku w szkole w Gorzeniu odbyły się dwa odczyty. Pierwszy dotyczył trzechsetnej rocznicy zwycięstwa Floty Polskiej pod Oliwą, a drugi nosił tytuł „Generał Bem i jego historyczne znaczenie”.

Więcej w... książce.

 

 

Kategorie wpisu: XX wiek
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW